Правило 5 – Съдия

Правомощия на съдията

Всяка футболна среща се ръководи от съдия, който има пълната власт да прилага Правилата на играта по отношение на срещата, която му е поверена.

 

Права и задължения

Съдията:

 • прилага Правилата на играта
 • ръководи срещата с помощта на асистент-съдиите и, ако е предвидено от случая, четвъртия съдия
 • гарантира, че използваните топки съответстват на изискванията на Правило 2
 • гарантира, че екипировката на състезателите съответства на изискванията на Правило 4
 • следи за изминалото време и води бележки за срещата
 • спира, преустановява или прекратява срещата, по свое усмотрение, в случай на нарушение на Правилата
 • спира, прекъсва или прекратява срещата, поради външна намеса от какъвто и да било вид
 • спира играта, ако, по негова преценка, някой от състезатели те е получил сериозна контузия и се уверява че той е напуснал игралното поле. Състезателят, който е бил контузен, може да се върне на игралното поле, едва след като играта бъде подновена
 • по негова преценка позволява играта да продължи, докато топката не напусне игралното поле в случай, че даден състезател е леко контузен
 • гарантира, че всеки състезател, който има кървяща рана, напуска игралното поле. Състезателят може да се върне на игралното поле, едва след като е получил сигнал от съдията, който на свой ред се е уверил, че кървенето е спряно
 • позволява играта да продължи, ако отборът срещу когото е извършено нарушение ще бъде облагодетелстван от това предимство и наказва извършеното нарушение, ако предполагаемото предимство не бъде реализирано в този момент
 • наказва по-сериозното нарушение, когато състезател извършва повече от едно нарушение по едно и също време
 • предприема дисциплинарни мерки срещу състезателите, извършили нарушения и отстранява от игра нарушителите.Съдията не е длъжен да предприеме тези мерки веднага, но трябва да го направи веднага щом играта бъде спряна
 • предприема мерки срещу представителите на спортно-техническото ръководство на отборите, които не се държат по подходящ начин и може, по свое усмотрение, да ги отстрани от игралното поле и прилежащите съоръжения
 • действа съгласно съвета на асистент-съдиите по отношение на инциденти, които са останали извън неговото полезрение
 • гарантира на игралното поле да не влизат лица, които не са упълномощени за това
 • посочва как трябва да се възстанови играта след нейно спиране
 • предоставя на съответните органи доклад от срещата, в който е посочена информация, относно дисциплинарни мерки предприети срещу състезатели и/или представители на отборите, както и за други инциденти, настъпили преди, по време или след края на срещата

 

Решения на съдията

Решенията на съдията относно факти, свързани с играта са окончателни, включително за това дали е отбелязан гол или не и за резултата от мача. Съдията може да промени решението си единствено, ако установи, че то е неправилно или по свое усмотрение след консултации с асистент-съдиите или четвъртия съдия и при условие че не е подновил играта или прекратил срещата.

 

Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1

Съдията (или ако случаят го налага, асистент-съдиите или четвъртия съдия) не носи отговорност за:

 • каквито и да било контузии понесени от състезатели, официални лица или зрители;
 • каквито и да било имуществени щети;
 • каквито и да било щети понесени от отделни лица, клубове, фирми, асоциации или други органи, които са причинени или могат да бъдат причинени от отсъжданията, които той е направил във връзка с Правилата на играта или стандартните процедури за провеждане, изиграване и ръководене на футболни срещи.

Тези отсъждания може да включват:

 • решение, че състоянието на игралното поле или прилежащите съоръжения, както и метеорологичните условия позволяват или не позволяват срещата да бъде проведена
 • решение срещата да бъде прекратена поради някаква причина
 • решение относно пригодността за използването на инсталациите и оборудването по време на срещата
 • решение да бъде или да не бъде спряна срещата поради намеса от страна на зрителите или каквито и да било проблеми в зрителските сектори
 • решение да бъде или да не бъде спряна играта, за да могат контузените състезатели да напуснат игралното поле, за да им бъде оказана лекарска помощ
 • решение да настоява контузен състезател да бъде изнесен от игралното поле, за да му бъде оказана лекарска помощ
 • решение да позволи или да не позволи на състезателите да носят определено облекло или екипировка
 • решение (дотолкова, доколкото това влиза в правомощията му) да позволи или да не позволи лица (включително представители на отборите или служители на стадиона, служители на реда, фотографи или други представители на медиите) да се намират в непосредствена близост до игралното поле
 • други решения, които той може да вземе според Правилата на играта или в съответствие с неговите задължения, съгласно изискванията на ФИФА, правилата или правилника на конфедерацията, асоциацията-членка или лигата, в рамките на който се провежда срещата

Решение 2

В турнири или състезания, в които участва четвърти съдия, неговата роля и задължения трябва да съответстват на одобрените от МБФА инструкции, които се съдържат в настоящото издание.

Решение 3

При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) съдиите имат задължението да я тестват преди мача според инструкциите на ФИФА за ТГЛ. Ако ТГЛ не функционира според упътванията, съдията не трябва да я използва и да докладва това пред съответния орган.