Правило 4 – Екипировка на състезателите

Безопасност

Състезателите нямат право да носят екипировка или други артикули, които могат да представляват риск за тях самите или за другите състезатели (включително каквито и да било бижута).

 

Основна екипировка

Основната задължителна екипировка на състезателите се състои от следните отделни части:

 • Фланелка или блуза с ръкави – в случай че състезателите носят отдолу друга фланелка, цветът на нейните ръкави трябва да е същият както основния цвят на ръкава на горната фланелка или блуза
 • Гащета – ако се използват други гащета или термогащи под основните, те трябва да бъдат с преобладаващия цвят на основните гащета
 • Чорапи – ако се използва лепенка или друг подобен материал върху чорапите, тя трябва да е същият цвят като този на частта от чорапа, върху който е поставена
 • Предпазни кори
 • Футболни обувки

 

Предпазни кори

 • Трябва да бъдат изцяло покрити от чорапите
 • Трябва да бъдат изработени от гума, пластмаса или подобен подходящ материал
 • Трябва да осигуряват необходимата степен на защита

 

Цветове

 • Двата отбора трябва да са облечени в цветове, които ясно ги отличават един от друг и от съдията и асистент-съдиите
 • Всеки вратар трябва да е облечен в цветове, които го отличават от останалите състезатели, съдията и асистент-съдиите

 

Нарушения и санкции

В случай на нарушение на това Правило:

 • играта не трябва да бъде спирана
 • състезателят, който е допуснал подобно нарушение, трябва да бъде инструктиран от съдията да напусне игралното поле, за да оправи екипировката си
 • състезателят трябва да напусне игралното поле при следващото спиране на играта освен, ако вече не е оправил екипировката си
 • всеки състезател, който е бил инструктиран да напусне игралното поле, за да оправи екипировката си, няма право да се връща на терена без разрешението на съдията
 • съдията трябва да провери дали състезателят е коригирал екипировката си, преди да разреши обратното връщане на игралното поле
 • състезателят има право да се върне на игралното поле само при спряна игра

На състезател, който е бил инструктиран да напусне терена, поради нарушение на настоящото Правило и който е влязъл на игралното поле без разрешението на съдията, се отправя официално предупреждение.

 

Подновяване на играта

Ако играта бъде спряна от съдията, за да му бъде направено официално предупреждение:Подновяване на играта

 • играта трябва да бъде подновена с непряк свободен удар, който трябва да бъде изпълнен от състезател на противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката, когато съдията е спрял играта (вж. Правило 13 – Положение при свободен удар)

 

Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1

Състезателите нямат право да показват фланелки, които носят под екипите си, на които има лозунги или реклами. Основната екипировка не трябва да има политически, религиозни или лични послания. Състезателите, които свалят своите екипи, за да покажат лозунги или рекламни послания, трябва да бъдат санкционирани от организаторите на състезанието. Отборът на състезателя, който има на основната си екипировка политически, религиозни или лични послания или заявления, ще бъдат санкционирани от организатора на състезанието или от ФИФА.