Правило 3 – Брой на състезателите

Брой състезатели

В играта участват два отбора, всеки от които се състои от не повече от единадесет състезатели, един от които е вратар. Срещата не може да започне, ако броят на състезателите от даден отбор е по-малък от седем.

 

Брой смени

Официални състезания

По време на срещи от официални турнири, организирани под егидата на ФИФА, конфедерациите или асоциациите-членки, могат да бъдат извършени максимум три смени на състезателите.

Правилата на турнира трябва да регламентират допустимия брой смени, от три до максимум дванадесет.

 

Други мачове

По време на срещи между А-отборите максимално допустимият брой смени е шест. При всички останали срещи могат да се използват повече смени, при условие че:

 • участващите отбори са се споразумели относно максимално допустимия брой смени;
 • главният съдия е бил уведомен за това преди началото на срещата.

Ако главният съдия не бъде уведомен или ако отборите не са постигнали споразумение преди началото на срещата, не се разрешават повече от шест смени.

 

Процедура за смяна

Във всички срещи имената на резервните състезатели трябва да бъдат дадени на главния съдия преди началото на срещата. Резервни състезатели, чиито имена не са дадени предварително на главния съдия, не могат да участват в срещата. За да бъде сменен даден състезател с друг трябва да бъдат спазени следните условия:

 • главният съдия трябва да бъде уведомен преди да бъде извършена дадена смяна
 • резервният състезател може да влезе на игралното поле едва след като състезателят, когото той сменя, е напуснал терена и след като главният съдия е дал сигналПроцедура за смяна
 • резервните състезатели могат да влизат на игралното поле единствено до централната линия и при спряна игра
 • смяната е извършена, когато резервният състезател влезе на игралното поле
 • от този момент нататък резервният състезател влиза в игра, а смененият състезател излиза от играта Сменен състезател няма право да участва повече в срещата
 • всички резервни състезатели трябва да се подчиняват на правомощията и компетентността на главния съдия, независимо дали са включени в игра или не.

 

Смяна на вратаря

Всеки един от останалите състезатели може да смени вратаря, при условие че:

 • главния съдия бъде уведомен преди извършването на смяната
 • смяната се извършва при спряна игра

 

Нарушения и санкции

Ако някой резервен състезател или сменен състезател влезе на игралното поле без разрешението на главния съдия:

 • съдията спира играта (макар и не веднага, ако резервният състезател или смененият състезател не влияе на играта)
 • съдията го предупреждава за неспортсменско поведение и му нарежда да напусне игралното поле
 • ако съдията е спрял играта, тя трябва да бъде подновена с изпълнение на непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката, когато е била спряна играта (вж. Правило 13 – Положение при Свободен удар)

Ако вписан резервен състезател влезе на игралното поле вместо вписан състезател преди началото на мача и съдията не е информиран за смяната:

 • съдията позволява на вписания резервен състезател да продължи мача
 • спрямо вписания резервен състезател не се предприемат никакви дисциплинарни санкции
 • броят на смените, разрешени при започването на мача не се намалява
 • съдията докладва за инцидента на компетентните органи

Ако даден състезател замени вратаря, без преди това да е получил разрешение от главния съдия:

 • съдията разрешава играта да продължи
 • виновните състезатели трябва да бъдат предупредени при следващото излизане на топката от игра

При други нарушения на това Правило:

 • виновните състезатели трябва да бъдат предупредени
 • мачът трябва да бъде подновен с изпълнение на непряк свободен удар от състезател на противниковия отбор от мястото, където се е намирала топката, когато е била спряна играта (вж. Правило 13 – Положение при Свободен удар)

 

Отстраняване на състезатели и резервни състезатели

Състезател, който е бил отстранен преди началото на срещата, може да бъде сменен единствено от някой от обявените резервни състезатели.

Обявените резервни състезатели, които са били отстранени преди началото или по време на срещата, не могат да бъдат сменени.