Правило 2 – Топка

Качество и размери

Топката е:

 • Със сферична форма
 • Изработена от кожа или друг подходящ материал
 • Обиколката трябва да не надвишава 70 см (28 инча) и да не бъде по-малка от 68 см (27 инча)
 • Теглото трябва да не надвишава 450 г (16 унции) и да не бъде по-малко от 410 г (14 унции) в началото на срещата
 • Налягането на топката трябва да бъде равно на 0.6-1.1 атмосфери (600-1100 г/см2) при морско равнище (8.5 либри/квадратен инч – 15.6 либри/квадратен инч)

 

Подмяна на дефектна топка

Ако топката се спука или се прояви някакъв дефект, докато е в игра:

 • играта трябва да бъде спряна
 • играта трябва да бъде подновена чрез пускане на съдийска топка с новата топка на мястото, където оригиналната топка е дефектирала, освен ако играта не е била спряна във вратарското поле, тогава съдията пуска новата топка на линията на вратарското поле, която е успоредна на линията на вратата в точката, която се намира най-близо до мястото, където се е намирала оригиналната топка при спирането на играта.

Ако топката се спука или се прояви някакъв дефект по време на изпълнение на наказателен удар или при изпълнение на удари от точката за изпълнение на наказателен удар, след като се е помръднала напред и преди да бъде докосната от друг състезател или да се докосне до напречната или страничната греда:

 • наказателният удар се повтаря.

Ако топката се спука или се прояви някакъв дефект, когато не е в игра, при начален удар, удар от вратата, ъглов удар, свободен удар, наказателен удар или странично хвърляне:

 • играта трябва да бъде подновена по същия начин.

По време на игра топката не може да бъде подменяна без разрешението на главния съдия.

 

Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1

В допълнение към изискванията на Правило 2, при срещи от турнирите на ФИФА, както и срещи от турнири, провеждани под егидата на конфедерациите, допускането на футболни топки за употреба зависи от това дали те носят едно от следните три обозначения:

 • официално лого “ОДОБРЕНО ОТ ФИФА” (“FIFA APPROVED”) или
 • официално лого “ПРОВЕРЕНО ОТ ФИФА” (“FIFA INSPECTED”) или
 • обозначението “МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФУТБОЛНИ ТОПКИ” (“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”)

Наличието на подобно обозначение означава, че топката е преминала официални изпитания и съответства на специфичните технически изисквания, които са различни за отделните категории и служат като допълнение към минимума от спецификации, посочени в Правило 2. Списъкът на допълнителните изисквания, които са специфични за всяка една от категориите, трябва да бъде одобрен от Международния борд на футболните асоциации. Институтите, които провеждат изпитанията, трябва да бъдат одобрени от ФИФА. Първенствата на асоциациите-членки могат да налагат използването на топки, носещи което и да е от трите горепосочени обозначения.

 

Решение 2

По време на срещи от турнирите на ФИФА или от турнири, провеждани под егидата на конфедерациите и асоциациите-членки, не се допуска използването на каквато и да било реклама върху топките, с изключение на емблемата на турнира, организатора на турнира и запазената марка на производителя. Правилата на турнира могат да предвиждат ограничения за размера и броя на подобни обозначения.

 

Решение 3

При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) се позволяват топки с вградена техника, но те трябва да носят някое от трите обозначения, посочени в Решение 1.