Правило 1 – Игрално поле

Покритие на игралното поле

Мачове могат да се играят върху терени с естествено или изкуствено покритие, в съответствие с правилата на състезанието. Цветът на изкуственото покритие трябва да е зелен. Когато се използва изкуствено покритие при мачове от състезания между национални отбори на асоциациите – членки на ФИФА или мачове от международни клубни състезания, повърхността трябва да отговаря на изискванията на Понятието на ФИФА за футболна тревна площ или Международния стандарт за изкуствена тревна площ освен, ако от ФИФА не е предоставено специално разрешение.

 

Маркировка на игралното поле 

Игралното поле трябва да е правоъгълно и маркирано с линии. Тези линии се включват към областите, които очертават. Двете по-дълги линии се наричат странични линии. Двете по-къси линии в края на игралното поле се наричат линии на вратата. Игралното поле се разделя на две половини от централната линия, която съединява средата на двете странични линии. Центърът на игралното поле сеобозначава в средата на централната линия. Около точката на центъра се очертава кръг с радиус 9.15 м (10 ярда). Извън игралното поле може да се постави маркировка на 9.15 м (10 ярда) от дъгата за изпълнение на ъглов удар под прав ъгъл на линиите на вратата и страничните линии, които да гарантират, че защитниците спазват това разстояние при изпълнението на ъглов удар.

Игрално поле

 

Размери

Дължината на страничната линия трябва да бъде по-голяма от дължината на линията на вратата.

Дължина (стр. линия) – минимум 90 м (100 ярда), максимум 120 м (130 ярда)

Ширина (линия на врата) – минимум 45 м (50 ярда), максимум 90 м (100 ярда)

Всички линии трябва да са с еднаква ширина, която не трябва да надвишава 12 см (5 инча).

Размери на игралното поле

Международни мачове 

Дължина – минимум 100 м (110 ярда), максимум 110 м (120 ярда)

Ширина – минимум 64 м (70 ярда), максимум 75 м (80 ярда)

 

Вратарско поле

Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, на разстояние 5.50 м (6 ярда) от вътрешната страна на страничните греди. Тези линии продължават в игралното поле с дължина 5.50 м (6 ярда) и са съединени с помощта на трета линия, която е начертана успоредно на линията на вратата. Зоната, която е очертана от тези линии и линията на вратата, представлява вратарското поле.

 

Наказателно поле

Начертават се две линии перпендикулярно на линията на вратата, на разстояние 16.50 м (18 ярда) от вътрешната страна на страничните греди. Тези линии са с дължина 16.50 м (18 ярда) и са съединени с помощта на трета линия, която е начертана успоредно на линията на вратата. Зоната, която е очертана от тези линии и линията на вратата, представлява наказателното поле. В границите на наказателното поле се маркира точка за изпълнение на наказателен удар (дузпа) на разстояние 11 м (12 ярда) от средата между страничните греди и на равни разстояния от тях. Извън наказателното поле се маркира дъга с радиус 9.15 м (10 ярда) с център точката за изпълнение на дузпи.

 

Флагчета

Във всеки един от ъглите на игралното поле трябва да бъде монтиран прът с височина не по-малко от 1.50 м (5 фута), на който се закача флагче. Върхът на пръта не трябва да бъде остър. Флагчета могат да бъдат монтирани и от двата края на централната линия, на разстояние не по-малко от 1 м (1 ярд) зад страничната линия.

Флагче за изпълнение на ъглови удари

 

Дъга за изпълнение на ъглови удари (корнери)

От центъра на всяко ъглово флагче се чертае дъга (четвърт окръжност) с радиус 1 м (1 ярд), в рамките на игралното поле, за изпълнение на ъглови удари.

 

Врати

Вратите трябва да бъдат монтирани в средата на всяка от линиите на вратата. Вратите се състоят от две странични греди, които са разположени вертикално на еднакво разстояние от флагчетата за корнери и са съединени отгоре от хоризонтална напречна греда. Страничните греди и напречната греда трябва да са изработени от дърво, метал или друг одобрен материал. Те трябва да са с квадратно, правоъгълно, кръгло или елипсовидно сечение и не трябва да са опасни за състезателите. Разстоянието между страничните греди трябва да бъде 7.32 м (8 ярда), а разстоянието между долния край на напречната греда и земята трябва да бъде 2.44 м (8 фута).

 

Положението на гредите на вратите спрямо гол-линията трябва да бъде съгласно дадените по-долу графики

2

 

Ако формата на гредите е квадратна (гледано отгоре), страните им трябва да са успоредни или перпендикулярни на гол-линията

3

 

Ако формата на гредите е елиптична (гледано отгоре), по-дългата ос на елипсата трябва да е перпендикулярна на гол-линията

4

 

Ако формата на гредите е правоъгълна (гледано отгоре), подългата страна трябва да е перпендикулярна на гол-линията.

5

 

Както страничните греди, така и напречната греда трябва да имат еднаква ширина и дебелина, която да не надвишава 12 см, (5 инча). Гол-линиите трябва да имат същата ширина като страничните и напречната греда. Между гредите и земята зад вратата може да бъде закрепена мрежа, при условие че има подпори и не пречи на действията на вратаря. Страничните и напречната греда трябва да бъдат боядисани с бяла боя.

 

Безопасност

Вратите трябва да бъдат безопасно закрепени към земята. Изплзването на преносими врати е допустимо единствено ако те отговарят на това изискване.

 

Решения на Международния борд на футболните асоциации

  1. Решение 1 – Ако е предвидена техническа зона до игралното поле, тя трябва да отговаря на изискванията приети от Международния борд на футболните асоциации, които се съдържат в настоящото издание в раздела, който е озаглавен “Техническа зона”.
  2. Решение 2 – При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) се позволяват модификации в рамката на вратата. Те трябва да са съобразени с написаното в раздел „Врати” на Програмата за качество при ТГЛ на ФИФА.