Нуждата от обратна връзка в тренировъчния процес /Част 3/

0

Анализ и обективна информация в тренировъчния процес

Същността на тренировъчния процес се крие в това, да бъдат предизвикани видими промени в поведението в режима на работа на спортистите. Обучението и преподаването на умения и знания, а от там и подобрение в представянето на спортистите, до голяма степен зависи от анализа на техните действия. Подобрението в цялостното им представяне пък е пряко свързано с ефективното предоставяне на обратна връзка.

От друга страна, за да има ефект от обратната връзка, е необходимо всички анализи да са точни и верни. В повечето случаи обаче, извършването на анализ се ръководи от редица качествени оценки на треньора. Такива оценки нямат цифрово изражение и често са твърде субективни.

След като наблюдава състезание или тренировъчно занимание, треньорът формира собствени идеи и преценка за положителните и отрицателните черти в представянето на състезателите си. Резултати от предишни срещи или състезания, както и представянето на спортиста/отбора по време на тренировъчни занимания, също се взема под внимание при подготовката за следващо състезание. След това този процес се повтаря.

Съществуват обаче множество проблеми, свързани с тренировъчния процес. Един от тях е, че често се разчита твърде много на субективните оценки на треньора.

Голяма част от събитията, случили се по време на футболен двубой, например, се открояват като отличителни черти, характеризиращи двубоя. Такива събития варират от дискусионни решения на съдиите, до показване на изключителни технически умения от страна на футболистите. Въпреки че подобни събития се запомнят лесно, те имат склонността да изкривяват цялостната представа и оценката на треньора за представянето на отбора и отделните състезатели. По-голяма част от запомнените събития са тези, свързани с акценти от срещата, като например спорно отсъдена дузпа, грубо нарушение или прецизно центриране.

Това показва, че липсата на обективна и точна информация може да доведе до грешен анализ и неправилни заключения от страна на треньорите, относно качествата и представянето на техните спортистите.

Сподели чрез:

За автора

Коментарите не са разрешени.