Тренировъчен процес

0

Видове тренировъчен процес

Тренирането на спортисти е процес, изграден от множество ключови съставни части. Такива части са връзката между треньор и спортист, поведението и начина на работа на треньора, както и всеки отделен елемент в тренировъчните занимания и състезания.

Структурата на тренировъчния процес зависи до голяма степен от предварително поставените от спортисти и треньори цели. Такива цели обаче често са различни за отделни състезатели и отбори. Някои спортисти си поставят за цел спечелване на олимпийски медал, докато други спортуват за развлечение.

Освен спортистът, основна роля при определянето на подобни цели играе треньорът. От друга страна, поставените цели до голяма степен определят и оказват влияние върху структурата на тренировъчния процес.

Така, в зависимост от поставените цели и съответно от структурата на  тренировъчния процес, треньорството се разделя на два основни вида:

  • „Participation coaching“– целта на треньора е да инициира, подобри и поддържа участието на хората в даден спорт;
  • „Performance coaching“– треньорът е фокусиран върху специфична подготовка на спортиста/отбора, както и подобрение на качествата и спортното им представяне.

„Performance coaching“ е треньорска дейност, включваща множество междуличностни и технически елементи. Ролята на треньора е сходна с тази на мениджър, като основната цел е подобрение в цялостното представяне на спортистите. На професионално ниво, треньорът е център на мрежа от специалисти, ангажирани с работа със спортистите. Тренировъчният процес включва междуличностни отношения, характеризиращи се с различни видове поведение, от гледна точка на ангажираност, мотивация и усилия не само от страна на спортисти, но и от треньори. Ролята на треньора не е само в качествата му на технически експерт, а далеч повече от това. Треньорът предприема различни подходи, за да постигне крайната цел.

Професор Джон Лайл подчертава: „Тренировъчният процес може да се тълкува като целенасочено подобрение в представянето на спортисти, постигнато чрез използване на планирани тренировъчни програми. Обикновено, треньорът е този, който ръководи този процес, придържайки се към определени времеви рамки и договорни взаимоотношения, въпреки, че са възможни промени в процеса на работа“.

„Participation coaching“ – поставените цели са представени и ясно изразени в ценностите на треньора. Процесът включва въпроси и проблеми на обществото, като например насилие, измами, лъжи и други човешки ценности.

Сподели чрез:

За автора

Коментарите не са разрешени.