Нуждата от обратна връзка в тренировъчния процес /Част 2/

0

Обратна връзка в тренировъчния процес – същност

Набавянето на информация, характеризираща представянето на спортист или отбор, играе изключително важна роля в тренировъчния процес. Липсата на информация, подчертаваща уменията и способностите на спортист или отбор, както и силните и слабите страни в тяхното спортно представяне, би могло да окаже негативен ефект върху тренировъчния процес. Следователно, предоставянето на точна и вярна информация за действията на спортистите е много по-ценна от колкото представянето на неточна информация.

Спортистите набавят тази важна информация за собственото си представяне и действия чрез два основни „механизъма“:

  • „Вътрешна“ обратна връзка – информация, набавена от възприятията на собственото тяло. Такива възприятия са например рецепторите в мускулите и ставите. Също така, друг източник на обратна връзка, който всъщност усилва значението на вътрешната такава, е информацията за постигнатите вече резултати. Така например, след като футболист е изпълнил пряк свободен удар, той знае какво е чувството по време на удара, но също така вижда и резултата от изпълнението си;
  • „Външна“ обратна връзка – въпреки, че „вътрешната“ обратна връзка е важна, все пак треньорът е този, който има задължението да предостави възможно най-добрата „външна“ обратна връзка. Целта е да се даде възможност на спортиста да сравни резултатите от представянето си (например гол, греда, спасяване на вратаря или удар извън очертанията на вратата след изпълнение на пряк свободен удар) с предварително планираните действия (гол или точен удар).

Очевиден е фактът, че подобна важна информация може да се достави с помощта на видео запис. Това позволява видео материал, съдържащ пълното представяне на спортиста или отбора, да бъде показан секунди след края на заниманието, без никакво забавяне. Тук е важно да се отбележи обаче, че използването на видео може да има и обратен ефект, например при спортисти, които не са уверени в себе си, когато са пред камера. Нивото на спортиста (начинаещ или аматьор например), както и метода на предоставяне на обратна връзка също имат изключителна важна роля.

Сподели чрез:

За автора

Коментарите не са разрешени.